FEL

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rozgonyi Úti Általános Iskola

OM-037504, 8800 Nagykanizsa Rozgonyi u. 25. Tel.:+36/30/402-4589

Tisztelt Érdeklődők!

Az alábbiakban felsorolt dátumok a tanév eleji terveink, esetenként módosulhatnak. A pontos részleteket mindig a Havi programok menüpontban keressék!

A tanítási napok száma:                            181

A tanítás nélküli napok időpontjai:       

 1. 2018. október 13., szombat
 2. 2018. november 10., szombat
 3. 2018. december 1., szombat
 4. 2018. december 15., szombat
 5. 2019. február 25., hétfő
 6. ?

 Tanítási szünetek:

 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. október 26., péntek
 • Az őszi szünet utáni első tanítási nap: 2018. november 5., hétfő
 • A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. december 21., péntek
 • A téli szünet utáni első tanítási nap: 2019. január 3., csütörtök
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. április 17., szerda
 • A tavaszi szünet utáni első tanítási nap: 2019. április 24., szerda

dátum (határidő)

feladat, rendezvény, verseny stb.

felelős

szeptember 2.

tanévnyitó ünnepély

igazgató, ig.-helyettesek

szeptember 3.

tankönyvek kiosztása

osztályfőnökök, könyvtáros

szeptember 3.

tanulói létszám leadása a Tankerületnek

iskolatitkár

szeptember 3-7.

tanulói balesetvédelmi oktatások, házirend ismertetése

szaktanárok, oszt.főnökök

szeptember 7.

munkaközösségek munkaterveinek elkészítése

munkaköz. vezetők

szeptember 10.

tantárgyfelosztás, órarend leadása

igazgató

szeptember 10.

tanév eleji alkalmazotti névsor leadása a fenntartónak

igazgató

szeptember 10.

tartós tankönyvek állományba vétele

könyvtáros

szeptember 10.

DÖK diákelnök és vezetőség-választás

DÖK-vezető

szeptember 10.

alsós szülői értekezlet, SZM-tagok választása, megerősítése

osztályfőnökök

szeptember 17.

tanmenetek elkészítése

szaktanárok

szeptember 15.

tantermek „órarendjének” összeállítása

ig.-helyettesek, iskolatitkár

szeptember 17.

felsős szülői értekezlet, SZM-tagok választása, megerősítése

osztályfőnökök

szeptember 17–19.

Erzsébet-táborban a 8.a

Varga Edit osztályfőnök

szeptember 18.

Bolyai matematika csapatverseny nevezési határidő

szaktanárok

szeptember 19. k.

alsós túranap

alsós munkaközösség

szeptember 20.

munkaterv leadása a fenntartónak

igazgató

szeptember 26. k.

felsős túranap

„felsős munkaközösség”

szeptember 26.

megyei duatlon diákolimpia

Jeszenői Csaba

szeptember

megyei atlétikai ügyességi csapatbajnokság

felsős testnevelők

szeptember közepe

5. osztályok értékelése, „átvétele”

érintett oszt.főnökök, ig., ig-h.

     

október 1.

Bolyai anyanyelvi csapatverseny nevezési határidő

szaktanárok, humán mk.

október 2.

Zene Világnapja

Kálovics Mária

október 5.

az aradi vértanúk emléknapja

humán m.köz., Kiss-Bartoly I.

október eleje

őszi papírgyűjtés?

Gyana Sándorné ig-h.

október 12.

Bolyai matematika csapatverseny megyei forduló

szaktanárok

október 10.

nyári kerékpáros tábor meghirdetése

igazgató

október 12-ig

első osztályosok képességfelmérése DIFER-hez

alsós mk-vez., tanítók

október 15-ig

elektronikus statisztikai adatszolgáltatás

Szécsiné ig.-h.

október 19.

ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról

humán mk.

október 27.

országos duatlon diákolimpia, Marcali

Jeszenői Csaba

október 24.

Bolyai természettudományi csapatverseny nevezési határidő

szaktanárok

október 26.

a diagnosztikus fejlődésvizsgálati rendszerben (DIFER) résztvevők számának leadása az Oktatási Hivatalnak

igazgató

október 31-ig

a nyolcadikos tanulók tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről

Szécsiné ig-h., Réti Éva

     

november eleje

pályaválasztási kiállítás (Zsigmondy)

Szécsiné ig-h., 7-8. ofők

november 2. fele

nyílt napok az összes évfolyamon

igazgató, osztályfőnökök

november 9.

Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei forduló

szaktanárok, humán mk.

november 12.

fogadóóra

szaktanárok

november 23-ig

kompetencia-méréshez adatszolgáltatás az OH-nak

ig.-helyettes

november vége

pályaválasztási szülői értekezlet

igazgató, 8. osztályok osztályfőnökei

november 30-ig

DIFER-vizsgálat

Gyana Sándorné, Elekesné H. Gabriella

     

december

jótékonysági játékvásár

Gyana Sándorné

december

játékos sportverseny diákolimpia városi selejtező, döntő?

Jeszenői Csaba

december 3.

adventi műsor

Elekesné H. Gabriella

december 6.

Mikulás-nap alsósainknak

8. osztályok osztályfőnökei

december 7-ig

jelentkezés a központi írásbeli felvételire

Szécsiné ig.-h., 8. o. osztályfőnökök

december 12.

játékos sportverseny diákolimpia városi döntő

Jeszenői Csaba

december 14.

alsós mozilátogatás

 

december 20.

felsős mozilátogatás

 

december 20.

karácsonyi vacsora nyugdíjasainkkal

igazgató, ig.-helyettesek

december 21.

karácsonyi ünnepély

 
     

január 9. – április 26.

NETFIT mérés

felsős testnevelők

január

megyei játékos sportverseny diákolimpia

Jeszenői Csaba

január 19.

központi írásbeli felvételi vizsgák

-

január 13-19.

sítábor

Böröcz Zsolt

január 21-22.

magántanulók osztályozóvizsgái

ig-helyettesek

január 23. v. 24.

osztályozó értekezletek

ig-helyettesek

január 24.

középiskolai pótfelvételik

-

január 24.

A Szabad Ötletek Színházának előadásai felsősöknek a Magyar Kultúra Napja alkalmából

humán mk.

január 25-ig

a második félév órarendjének elkészítése

ig-helyettesek

január 25-ig

munkaközösségek és ifjúságvédelem félévi beszámolóinak leadása

munkaközösség-vezetők, ifj. véd. felelős

január 28.?

alsós szülői értekezlet

tanítók

január 31-ig

félévi értesítők kiadása

osztályfőnökök

     

február 4.

felsős szülői értekezlet

osztályfőnökök

február 5.

félévi értekezlet

igazgató

február 8.

Bolyai természettudományi csapatverseny körzeti forduló

szaktanárok

február 8. v. 15.

felsős farsang

felsős ig-h., DÖK-vez.

február 15. v. 22.

alsós farsang

alsós munkaközösség

február

megyei úszó diákolimpia

testnevelők

február 18-ig

középiskolai jelentkezési lapok továbbítása

8. o. osztályfőnökei

február 22.

a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (febr. 25.) a 7-8. osztályoknak

humán mk., Jeszenői Csaba?

február vége

osztálykirándulás-tervek összegyűjtése

ig-helyettesek

     

március 5-6.

nyílt nap óvodásoknak és szüleiknek

alsós ig-h., alsós mk-vez.

március-április

beíratás

igazgató

március

rozgonyis-zeneiskolás növendékhangverseny

ped. asszisztens, igazgató

március

Tóth Péter Lóránt és Kálló Béla tantermi színházi előadása

 

március 14.

megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról

humán mk.

március 15.

városi emlékműsor a Kossuth-szobornál

humán mk.

március 15-ig

beiskolázási terv elkészítése

igazgató

március 20.

megyei mezeifutó diákolimpia

testnevelők

március 21.

Arany János Szavalóverseny

igazgató, humán munkaköz.

március 21-22.

a felvételi tanulói adatlapok módosítása

8. o. osztályfőnökei

március 25.

a módosított adatlapok elküldése

igazgató

március 25-ig

a felvételi tanulói adatlapok második példányának őrzése

-

     

április

nyári balatoni táborozás előkészítése, igényfelmérés

ped. asszisztens, DÖK-vez.

április

Magyarkanizsai Gyerekfesztivál?

igazgató

április 8.

fogadóóra

szaktanárok

április 11.

a költészet napja

Kiss-Bartoly Ilona, humán mk.

április 16.

a holokauszt áldozatainak emléknapja (ápr. 16.), zsinagóga-látogatás a 8. osztályoknak

osztályfőnökök, történelem tanárok

április 19.

a Föld Napja

biológia- és földrajztanárok, tanítók, DÖK-vez.

április 25.

várostörténeti vetélkedő

humán mk.

április-május

osztálykirándulások

osztályfőnökök

     

május 2-8.

Anyák Napi műsorok

(alsós) osztályfőnökök

május eleje

papírgyűjtés

ped. asszisztens, karbantartó

május 6-ig

bukásra állók szüleinek tájékoztatása

ig.-helyettesek

május-június

Határtalanul! program lebonyolítása (előkészítés, utazás, zárás, témanap)

Jeszenői Csaba

május 10.

Madarak és Fák Napja???

alsós mk., Donáczi Csaba

május 11-ig

megyei atlétika diákolimpia

testnevelők

május 13-17.

Határtalanul! Hetedikesek a Délvidéken

Jeszenői Csaba

május 15.

szülői értekezlet a leendő elsősök szüleinek

4. o. osztályfőnökei

május 22.

idegen nyelvi kompetencia-mérés (6., 8. osztályok)

Szécsiné ig-h., szaktanárok

május

tanórán kívüli foglalkozások csoportszervezése

szaktanárok, osztályfőnökök, szakkör- és foglalkozásvezetők

május 24.

éves tanulói eredmények összesítésének ellenőrzése

munkaközösség-vezetők, iskolavezetés

május 29.

anyanyelvi és matematikai kompetencia-mérés (6., 8. osztályok)

Szécsiné ig-h., szaktanárok

május vége – június eleje

gyermeknap, sportversenyek

ped. asszisztens,

testnev. m.csop., alsós mköz.

május 31-ig

NETFIT adatok feltöltése

felsős testnevelők

     

június 4.

Nemzeti Összetartozás – Határtalanul! témanap

Jeszenői Csaba

június 7.

év végi munkaközösségi beszámolók leadása

munkaközösség-vezetők

június 7.

év végi egyéni beszámolók leadása

pedagógusok

június 11.

jutalmazások

igazgató, ig-h.

június 11-12.

osztályozóvizsgák

ig-helyettesek

június 12-13.

osztályozó-értekezletek

igazgató-helyettesek

június 12-ig

idegen nyelvi kompetencia-mérés adatainak elküldése az OH-nak, az adatok közzététele a honlapon

igazgató

június 14.

ballagás

ig., ig.-h., érintett osztályfőnökök

június 17-ig

értesítések küldése a Hídprogramba javasoltakról (Járási Hivatal, Klebelsberg Központ, Nemzeti Szakképzési Hivatal)

igazgató

június 20-22.

beiratkozás a középiskolákba és a Hídprogramba

-

június 19.

tanévzáró ünnepély

ig-helyettesek

június 22.

év végi nevelőtestületi értekezlet

igazgató